Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 5–5 | Cite as

Is jullie praktijk klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming?

  • Maria de Vries
Editorial
  • 249 Downloads

Samenvatting

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is het gevolg van een Europees besluit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations