Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 13–13 | Cite as

Handboek communicatie in de mondzorg

  • Yvonne Maassen
Boek bespreking
  • 165 Downloads

Samenvatting

Voor mij is het altijd weer een feestje als ik een boekrecensie mag schrijven voor Standby. Ik blader het boek dan door en plak Post-its op dat deel waarover ik iets wil schrijven, omdat ik denk dat het relevant is voor jullie. Voor deze editie lees ik het Handboek communicatie in de mondzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations