Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 41, Issue 6, pp 436–441 | Cite as

Gelezen

  • Jos de KeijserEmail author
  • Jeroen RuwaardEmail author
Article
  • 126 Downloads

De therapeutische relatie bestaat niet!

Anton Hafkenscheid (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom. 226 p., € 34,-

Jos de Keijser

Aan het beroemde schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’ van René Magritte moest ik denken bij het lezen van ‘De therapeutische relatie’. Het is immers een beeld van een pijp en dat is iets heel anders dan een pijp. Van een pijp kun je nog een schilderij maken, van een therapeutische relatie wordt dat al moeilijker. Dé therapeutische relatie bestaat niet, schrijft Hafkenscheid in het eerste hoofdstuk van zijn boek. Deze moet steeds gedefinieerd worden: welk perspectief wordt gekozen? Dat van de patiënt, de therapeut of de overeenstemming tussen beiden?

Dat laatste lijkt de voorkeur te hebben, al speelt de fase waarin dit speelt – vestigen, ontwikkelen en handhaven/onderhouden – zeker ook een rol. In het begin is overeenstemming essentieel, later kan een gevestigde therapeutische relatie beperktere overeenstemming verdragen. Therapeutische...

Literatuur

  1. Marks, I. M., Cavanagh, K., & Gega, L. (2007). Hands-on help: computer-aided psycho-therapy. Maudsley Monograph 49. Hove: Psychology Press.Google Scholar
  2. Riper, H., Ballegooijen, W. van, Kooistra, L., Wit, J. de, & Donker, T. (2013). Preventie en e-mental health: kennissynthese 2013. Den Haag: ZonMw.Google Scholar
  3. Ruwaard, J., & Kok, R. N. (2014). Wild west ehealth: time to hold our horses? European Health Psychologist, 171, 45–49.Google Scholar
  4. Schalken, F., et al. (2013). Handboek online hulpverlening. Onderwijseditie, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.GroningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations