Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 41, Issue 6, pp 436–441 | Cite as

Gelezen

Article
  • 115 Downloads

Literatuur

  1. Marks, I. M., Cavanagh, K., & Gega, L. (2007). Hands-on help: computer-aided psycho-therapy. Maudsley Monograph 49. Hove: Psychology Press.Google Scholar
  2. Riper, H., Ballegooijen, W. van, Kooistra, L., Wit, J. de, & Donker, T. (2013). Preventie en e-mental health: kennissynthese 2013. Den Haag: ZonMw.Google Scholar
  3. Ruwaard, J., & Kok, R. N. (2014). Wild west ehealth: time to hold our horses? European Health Psychologist, 171, 45–49.Google Scholar
  4. Schalken, F., et al. (2013). Handboek online hulpverlening. Onderwijseditie, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.GroningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations