Vroegkinderlijke chronische traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid. Tweede CELEVT-congres, Veldhoven, 8 oktober 2014

Samenvatting

‘Schapen lopen wat af, en altijd hetzelfde paadje. Zo maken ze moeilijk toegankelijk gebied begaanbaar.’ Deze schapenpaadjes gebruikte Irene van de Giessen als metafoor voor haar zoektocht in het toegankelijk maken van haar eigen oerwoud van emoties, bij haar keynote-lezing op het tweede CELEVT-congres.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Odile Swagemakers.

Additional information

o. swagemakers, gezondheidszorgpsycholoog, is werkzaam bij het Sinai Centrum te Amstelveen.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Swagemakers, O. Vroegkinderlijke chronische traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid. Tweede CELEVT-congres, Veldhoven, 8 oktober 2014. TIJDSCHRIFT PSYCHOTHERAPIE 41, 78–81 (2015). https://doi.org/10.1007/s12485-015-0012-0

Download citation