Skip to main content

Waarom duurt burn-out zo lang?

Samenvatting

In dit artikel wordt een biopsychologische theorie van burn-out gepresenteerd en kritisch vergeleken met de op dit moment dominante, niet door evidentie onderbouwde, psychologische visie. Enkele relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden besproken en de wetenschappelijke onderbouwing van de biopsychologische theorie wordt samengevat. Tot slot worden acht potentiële mechanismen toegelicht die zouden kunnen verklaren waarom burn-out zo lang duurt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (2001). Werk maken van arbeidsgeschiktheid. Den Haag: Ministerie SZW.

  Google Scholar 

 2. Bruin, P. de (2013). De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek en behandeling van stress-gerelateerde klachten. Onderzoeksrapportage Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid. Amsterdam: NSPOH.

  Google Scholar 

 3. Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (2001). Leidraad aanpak verzuim om psychische redenen. Den Haag: Ministerie SZW/Ministerie VWS.

  Google Scholar 

 4. Dam, A. van, Keijzers G., Eling, P. & Becker, E. (2014). Burn-out. Cognitieve problemen, stress en vermoeidheid. De Psycholoog, 7, 10–19.

  Google Scholar 

 5. Flach, P.A. (2014). Sick leave management beyond return to work. Academisch proefschrift. Groningen: RUG.

  Google Scholar 

 6. Geurts, S.A.E. (2011). ‘In time-out of office’. Over herstel van werk en werkstress. Inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit.

  Google Scholar 

 7. Hamming, C. (2014). Onderbouwing en effectiviteit van CSR-stresscoaching. Whitepaper. Meerkerk: CSR-centrum.

 8. Houdenhove, B. van (2004). Moe in tijden van stress. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 9. Houdenhove, B. van (2005). In wankel evenwicht. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 10. Meijman Th.F. (1989). Mentale belasting en werkstress. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

  Google Scholar 

 11. Meijman, Th.F. (2004). Wees blij dat je moe wordt. Over vermoeidheid, arbeidsbelasting en herstel. Congres Prioriteit, maart 2014.

 12. Meijman, Th.F. & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P.J.D. Drenth, H. Thierry &, C.J. de Wolff (Ed.), Handbook of work and organizational psychology (2nd ed., pp. 5–33). Hove: Psychology Press.

 13. Oosterholt, B.G., Linden, D.van der, Maes, J.H.R., Verbraak, M.J.P.M. & Kompier, M.A.J. (2012). Burned out cognition - cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 38, 358–369.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 14. Sluiter, J.K. (1999). How about work demands, recovery, and health? Neuroendocrine field study during and after work. Academisch proefschrift. Amsterdam: AMC/UvA.

  Google Scholar 

 15. Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, M.H.W. (2009). Herstel als maat voor werkvermogen? Dossier vermoeidheid in de arbeidssituatie. De Psycholoog, 2009, 2, 73–81.

  Google Scholar 

 16. Sluiter, J.K., Croon, E.M. de, Meijman, T.F. & Frings-Dresen, M.H.W. (2003). Need for recovery from workrelated fatigue and its role in the development and prediction of subjective health complaints. Occupational and environmental Medicine, 60, 62–70.

  Article  Google Scholar 

 17. Sonnenschein, M. (2007). Sick with Burnout. Akademisch Proefschrift, Universiteit Utrecht. Utrecht: Enschede Gildeprint.

  Google Scholar 

 18. Sonnentag, S. & Fritz, C. (2014). Recovery from job stress: the-stressor-detachment model as an integrative framework. Journal of Organizational Behavior. Online publicatie april 2014.

 19. Veldhoven, M.J.P.M. van & Sluiter, J.K. (2010). Herstelmogelijkheden en gezondheid op het werk. Gedrag en Organisatie, 23, 275–295.

  Google Scholar 

 20. Verschuren, C.M. e.a. (2011). Eén lijn in de eerste lijn. Multidisciplinaire richtlijn voor overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals. Amsterdam: LVE/NHG/NV AB.

  Google Scholar 

 21. Walker, M.P. & Helm, E. van der (2009). Overnight therapy? The role of sleep in emotional brain processing. Psychological Bulletin, 135, 731–748

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 22. Zweden, S.E. van (1997). Van oververmoeid naar overspannen. Diagnostiek en behandeling van het chronisch stress syndroom. Meerkerk: CSR-centrum.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sonja van Zweden.

Additional information

s. van zweden is vrijgevestigd psychotherapeut, gespecialiseerd in burn-out, te Amsterdam.

E-mail: sonjavanzweden@euronet.nl.

Met dank aan Wouter van Ewijk.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Zweden, S. Waarom duurt burn-out zo lang?. TIJDSCHRIFT PSYCHOTHERAPIE 41, 5–21 (2015). https://doi.org/10.1007/s12485-015-0002-2

Download citation