Tijdschrift voor Psychotherapie

, 37:376

Parentificatie: als het kind te snel ouder wordt

  • JOANNE VAN WALSEM
GELEZEN

DOI: 10.1007/s12485-011-0061-y

Cite this article as:
VAN WALSEM, J. TIJDSCHRIFT PSYCHOTHERAPIE (2011) 37: 376. doi:10.1007/s12485-011-0061-y
  • 490 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • JOANNE VAN WALSEM
    • 1
  1. 1.Helen Dowling Instituut te UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations