Advertisement

Podosophia

, Volume 26, Issue 1, pp 8–10 | Cite as

Dr. Hylton Menz, Melbourne, Australië: ‘Gedegen wetenschap is sterk gegroeid in Australische podotherapie’

Podotherapie over de grens

Samenvatting

Aan het eind van zijn highschool years mocht de jonge Hylton Menz op ‘snuffelstage’ bij verschillende potentiële beroepsopleidingen. Uit een diepgewortelde interesse in klinisch werk in de gezondheidssector koos hij voor fysiotherapie en podotherapie. Zijn behoefte aan focus bracht hem uiteindelijk op de opleiding tot podiatrist aan de La Trobe University in Melbourne. ‘Dat ene stuk van het menselijk lichaam was voor mij meer dan interessant genoeg, in vergelijking met het bredere werk van de fysiotherapeut’, aldus Menz.

Trefwoorden

Australië podotherapie internationaal 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.HaarlemNederland

Personalised recommendations