Skip to main content
Log in

Inzicht in de effecten van de scheve as

PodoSophia Aims and scope

Cite this article

Samenvatting

Bij het beschrijven en analyseren van de bewegingen van het lichaam,doen we dat vanuit een bepaald vlak. Onze drie observatievlakken staan loodrecht op elkaar en automatisch denken we dat die drie beschrijvingen ook drie onafhankelijke bewegingen betekenen. Soms klopt dat, maar vaker zijn de bewegingen in de verschillende vlakken aan elkaar gekoppeld. Dat komt door de zogenaamde scheve gewrichtsassen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Figuur 1.
Figuur 2.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

In deze rubriek worden zowel algemene principes uit de biomechanica en de bewegingsanalyse opgefrist, als podotherapeutische toepassingen op toegankelijke wijze uiteengezet.

Tekst en beeld: Chris Riezebos, docent beweging & analyse, opleiding bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool en prof.dr.ir. Jaap Harlaar, hoofd laboratorium voor klinische bewegingsanalyse, VU medisch centrum

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Riezebos, C., Harlaar, J. Inzicht in de effecten van de scheve as. PODOSOPHIA 22, 28–29 (2014). https://doi.org/10.1007/s12481-014-0036-3

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12481-014-0036-3

Navigation