PodoSophia

, Volume 21, Issue 5, pp 29–31

Waar komt onze voet vandaan?

  • Kristiaan d’Août
Achtergrond

DOI: 10.1007/s12481-013-0097-8

Cite this article as:
d’Août, K. PODOSOPHIA (2013) 21: 29. doi:10.1007/s12481-013-0097-8

Samenvatting

Met de blootsvoetse hype zouden we bijna vergeten dat we het miljoenen jaren zonder schoenen gedaan hebben. In dit artikel schetsen we de evolutie van de mensenvoet, want het is niet alleen belangrijk om te weten hoe de voet functioneert, maar ook hoe de voet er gekomen is. We beginnen bij de eerste voeten, afgeleid van de vinnen van vissen, en schetsen de factoren die onze voet haar typische menselijke kenmerken hebben gegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Kristiaan d’Août
    • 1
  1. 1.KMDAAntwerpThe Netherlands

Personalised recommendations