PodoSophia

, Volume 21, Issue 5, pp 29–31 | Cite as

Waar komt onze voet vandaan?

 • Kristiaan d’Août
Achtergrond
 • 5 Downloads

Samenvatting

Met de blootsvoetse hype zouden we bijna vergeten dat we het miljoenen jaren zonder schoenen gedaan hebben. In dit artikel schetsen we de evolutie van de mensenvoet, want het is niet alleen belangrijk om te weten hoe de voet functioneert, maar ook hoe de voet er gekomen is. We beginnen bij de eerste voeten, afgeleid van de vinnen van vissen, en schetsen de factoren die onze voet haar typische menselijke kenmerken hebben gegeven.

Literatuur

 1. Bates KT, Collins D, Savage R, McClymont J, Wëbster E, Pataky TC, D’Aout K, Sellers Wl, Bennett MR and Crompton RH (2013). The evolution of compliance in the human lateral mid-foot. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1769).Google Scholar
 2. D’Août K and Aerts P (2008). The evolutionary history of the human foot. In Advances in Plantar Pressure Measurements in Clinical and Scientific Research (D’Août K, Lescrenier K, Van Gheluwe B De Clercq D, eds.), pp 44–68. Maastricht: Shaker Publishing BV.Google Scholar
 3. D’Août K, Pataky TC, De Clercq D and Aerts P (2009). The effects of habitual footwear use: foot shape and function in native barefoot walkers. Footwear Science 1 (2), 81–94.CrossRefGoogle Scholar
 4. Desilva JM and Gill SV (2013). Brief communication: A midtarsal (midfoot) break in the human foot. Am J Phys Anthropol.Google Scholar
 5. Goldmann J-P, Potthast W and Brüggemann G-P (2013). Athletic training with minimal footwear strengthens toe flexor muscles. Footwear Science 5 (1), 19–25.CrossRefGoogle Scholar
 6. Lieberman DE, Venkadesan M, Wërbel WA, Daoud Al, D’Andrea S, Davis IS, Mang’Eni RO and Pitsiladis Y (2010). Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature 463 (7280), 531–U149.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Lundgren P, Nester C, Liu A, Arndt A, Jones R, Stacoff A, Wblf P and Lundberg A (2008). Invasive in vivo measurement of rear-, mid- and forefoot motion during walking. Gait & Posture 28 (1), 93–100.CrossRefGoogle Scholar
 8. Nigg B and Enders H (2013). Barefoot running - some critical considerations. Footwear Science 5 (1), 1–7.CrossRefGoogle Scholar
 9. Stolwijk NM, Duysens J, Louwerens JWK, van de Ven YHM and Keijsers NLW (2013). Flat Feet, Happy Feet? Comparison of the Dy- namic Plantar Pressure Distribution and Static Medial Foot Geometry between Malawian and Dutch Adults. PLoS One 8 (2), e57209.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Venkataraman W, Kraft TS and Dominy NJ (2013). Tree climbing and human evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (4), 1237–1242.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Kristiaan d’Août
  • 1
 1. 1.KMDAAntwerpThe Netherlands

Personalised recommendations