Advertisement

PodoPost

, Volume 27, Issue 5, pp 16–16 | Cite as

Reclamefilmpje: je praktijk in de hoofdrol

  • Petra Lageman
Ondernemen
  • 15 Downloads

Samenvatting

Naast brochures, website, Facebook, advertenties, sponsoring en natuurlijk mond-tot-mondreclame is een film over uw praktijk een prima promotie- en voorlichtingsmiddel. U laat zien hoe u werkt, wie u bent en wat uw praktijk speciaal maakt. Maar hoe pakt u dat aan, zo’n film maken? Met een professioneel bedrijf of kunt u het zelf ook? Wat zijn de verschillen? En vooral, wat zijn de resultaten?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Petra Lageman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations