Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Casus: eindstadium nierfalen

Palliatieve zorg thuis na stoppen met dialyse
  • Marleen van VenrooijEmail author
  • Gon Uyttewaal
Praktijk
  • 23 Downloads

De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is gepubliceerd in maart 2017. In dit artikel beschrijven we de situatie van een patiënt die besloten heeft te stoppen met dialyse, en de adviezen uit de richtlijn die daarbij een rol speelden.

Patiënten die stoppen met dialyse kiezen er in de meeste gevallen voor thuis te overlijden. Daardoor worden huisartsen vaker betrokken bij de begeleiding van deze patiënten. In de afgelopen twee jaar had het Palliatieteam Midden-Nederland 17 consulten waarin de patiënt bekend was met terminaal nierfalen. In 11 gevallen was de huisarts consultvrager. De problemen waarover advies werd gevraagd, waren: dyspnoe (5x), jeuk (3x), delier (4x), pijn (3x), misselijkheid (3x), slapeloosheid, angst, uitputting, en existentiële problematiek.

Casus: de voorgeschiedenis

De heer H. is 52 jaar. Hij woont samen met zijn vrouw en een zoon en een dochter in de tienerleeftijd. Hij is sinds 5 jaar bekend met terminaal nierfalen ten gevolge...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations