Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 33–33 | Cite as

Hospice De Duinsche Hoeve

Waterornament is een toevoeging van de vrijwilligers
  • Brenda van Dam
In het zicht
  • 92 Downloads

Samenvatting

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Hospice De Duinsche Hoeve, gelegen in een groen wandelgebied in Rosmalen, biedt zorg en ruimte aan negen gasten. Het gebouw is gelijkvloers met rondom een grote tuin en aan de voorzijde een flink terras. Alle kamers hebben een schuifdeur naar buiten toe. Aan het terras staat een stenen waterornament, een geschenk van de vrijwilligers toen het hospice zijn vijfjarig jubileum vierde. Algemeen directeur Dorien Aarts vertelt over de symbolische waarde van het ornament.

Buiten het programma om

“In 2016 vierden wij ons vijfjarig jubileum met een groot symposium in de Verkadefabriek in Den Bosch. We hadden een mooi programma opgesteld met diverse sprekers. Ook alle vrijwilligers waren er. Toen namen – onverwacht en buiten het programma om – drie vrijwilligers de microfoon. Daarbij boden zij als vertegenwoordigers van de vrijwilligersgroep het hospice dit waterornament aan. Dat raakte mij heel erg. De mensen waren als groep nog maar vijf jaar bij elkaar, worden niet betaald voor hun werk en legden toch uit eigen zak een bedrag voor het hospice neer. Daarnaast bewonderde ik hun moed, dat zij zo op een symposium durfden te spreken. Voor mij sprak daar heel erg verbondenheid uit.”

Loslaten en vasthouden

De twee stenen armen van het waterornament reiken ongeveer tot heuphoogte. De symboliek spettert er – letterlijk – vanaf. “Ons logo heeft drie mensen die elkaar omarmen en op enig moment loslaten. Het waterornament heeft twee armen die omhelzen, troosten en elkaar vasthouden. Het ornament staat in een kleine schaal, passend bij de kleinschaligheid van het hospice. De armen hebben een gladde structuur én een ruwe structuur, symbolisch voor de verschillende achtergronden die mensen hier hebben. Het water staat voor het leven dat doorgaat. Het feit dat de vrijwilligers dat zo met elkaar hebben bedacht, dat vind ik met recht een kunstwerk.”

Toevoeging

“We hebben het beeld zo geplaatst dat je er altijd naar kunt kijken. Je ziet er vogeltjes drinken en badderen. Het terras is huislijk en gezellig, iedereen zit er graag. Het ornament draagt daar ook aan bij. Alles wat rondom je huis gebeurt, voegt iets toe. Vanuit diezelfde gedachte zijn we zijn nu bezig met de bouw van een klein silentium, een ruimte op het terrein waar je even in stilte kunt gaan zitten. Zo probeer je als huis steeds iets toe te voegen. De waterpartij is voor mij heel erg iets van wat de vrijwilligers aan het huis toegevoegd hebben.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.journalist

Personalised recommendations