Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 30–32 | Cite as

Yvonne Engels

Ik ben gereserveerd over de waarde van de surprise question
  • Rob Bruntink
Interview
  • 46 Downloads

Samenvatting

Yvonne Engels is associate professor timely palliative care bij het Radboudumc in Nijmegen. Als universitair hoofddocent en onderzoeker is ze al twaalf jaar dagelijks met palliatieve zorg in de weer. “Probleem bij het onderzoek naar advance care planning is dat iedere onderzoeksgroep zonder voorkennis van start gaat, waarbij de kans aanwezig is dat er wielen opnieuw worden uitgevonden.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations