Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 26–27 | Cite as

Nog vele verbeteringen nodig

Promotieonderzoek naar palliatieve zorg COPD-patiënten
  • Bert Ummelen
Onderzoek

Samenvatting

Palliatieve zorg heeft zich ontwikkeld als zorg voor mensen met kanker. Reden waarom het aanbieden van deze zorg bij andere levensbedreigende aandoeningen nog allerminst vanzelfsprekend is. Zoals voor mensen met de longziekte COPD.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bert Ummelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations