Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 8–9 | Cite as

Hospice Lotus in Zwolle

De zachte kracht
  • Brenda van Dam
Team in beeld
  • 19 Downloads

Samenvatting

Hospice Lotus, gelegen op het parkachtige terrein van Landgoed Zandhove aan de zuidrand van Zwolle, maakt deel uit van Zorgspectrum Het Zand. Zorg voor de noden van de gasten gaat er hand in hand met zorg voor de behoeften van het team. Zo wordt ‘de zachte kracht’ van het hospice ten volle benut.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations