Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 4–4 | Cite as

Everlien De Graaf

  • Anouk Brinkman
Q&A
  • 96 Downloads

Samenvatting

Everlien de Graaf is senior onderzoeker bij UMC Utrecht en promoveerde onlangs op onderzoek naar de hospicezorg in Nederland, met speciale aandacht voor symptoomlijden en welbevinden.

Welke conclusies komen er uit het onderzoek?

“Organisatorisch is de zorg in hospices goed neergezet, maar op operationeel niveau is er veel verschil. Bijvoorbeeld als het gaat om multidisciplinaire samenwerking. Zorgprofessionals die betrokken zijn bij de hospicezorg kunnen met elkaar overleg voeren, maar de zorg vanuit hun eigen visie en functie blijven benaderen. Dan is er geen sprake van interdisciplinariteit. Om werkelijk in kaart te kunnen brengen wat patiënten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak nodig hebben, is dat wel van belang.”

Wat hebben jullie ontdekt over symptoomlijden en welbevinden?

“Veel problemen hebben een multidimensioneel karakter. Dat heeft te maken met symptomen in de verschillende dimensies die elkaar beïnvloeden, maar ook met de waarde die een patiënt aan een symptoom toekent. In het Utrecht Symptoom Dagboek worden nu alleen nog fysieke en psychische symptomen opgenomen. Wij zijn bezig om ook de sociale en spirituele aspecten hierin op te nemen.”

Uit het promotieonderzoek is het HOPEVOL Project ontstaan. Wat houdt dat in?

“Het promotieonderzoek is alleen gebaseerd op gegevens van patiënten in de afgelopen tien jaar van Academisch Hospice Demeter. Wat betreft de organisatorische vragen hebben we de 43 hospices meegenomen die zijn aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland. We weten niet of de uitkomsten voor alle hospices gelden, daarom gaan we in het vervolgproject na wat patiënten ervaren en of interventies het gewenste effect hebben. Het doel is om tot een blauwdruk van een toekomstbestendige hospicezorg te komen.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Anouk Brinkman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations