Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 4–4 | Cite as

Specialist en generalist

  • Marie-José Gijsberts
Redactioneel

Samenvatting

We weten het allemaal: palliatieve zorg gaat per definitie over interdisciplinaire zorg. We hebben oog voor lichamelijke en psychosociale problemen, voor zingeving en spiritualiteit. Als zorgverlener ben je specialist ten aanzien van je eigen expertise, en hoor je generalist te zijn op andere gebieden. En weet je wanneer je moet doorverwijzen.

We weten het allemaal: palliatieve zorg gaat per definitie over interdisciplinaire zorg. We hebben oog voor lichamelijke en psychosociale problemen, voor zingeving en spiritualiteit. Als zorgverlener ben je specialist ten aanzien van je eigen expertise, en hoor je generalist te zijn op andere gebieden. En weet je wanneer je moet doorverwijzen.

Recente ontwikkelingen laten zien hoe we werken aan verdieping en verbreding op dit gebied.

Na de introductie van het kwaliteitskader op het Nationale Congres Palliatieve zorg in 2016, was het tijd voor een volgende stap: op 26 april werd het congres ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland; van papier naar praktijk’ gehouden, waarin bovenstaande aspecten verder zijn besproken en verdiept.

Ook refereer ik graag aan het boek Slotcouplet van Sander de Hosson. Niet om de wijze waarop het in de markt wordt gezet met termen als ‘compassie, liefde en écht contact’ (emo-literatuur?), maar omdat hij in dit boek zichtbaar maakt hoe hij zijn eigen vorm heeft gevonden tussen specialist en generalist zijn. Dat doen we allemaal op onze eigen manier en zo’n voorbeeld kan ondersteunend zijn bij je eigen zoektocht.

Tot slot noem ik graag nog het promotieonderzoek van Everlien de Graaf: Verkenning van de inhoud van de professionele hospicezorg in Nederland vanwege de nadruk op ‘Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD)’ als patiëntuitkomst. Dit draagt zeker bij aan het inzichtelijk maken van multidimensioneel lijden van patiënten. Als patiënten het op kunnen brengen de USD in te vullen, kan dit bijdragen aan het op een methodische wijze centraal zetten van de behoeften van patiënten. Wat het zeker doet, is ons in de interdisciplinaire samenwerking in contact brengen met andere disciplines. En zorgen voor verbreding in ons denken over palliatieve zorg, en over onszelf als specialist en generalist.

Ik hoop dat de artikelen in deze Pallium ook bijdragen aan deze zoektocht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marie-José Gijsberts
    • 1
  1. 1.Specialist ouderengeneeskunde en redactielid Pallium

Personalised recommendations