Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 33–33 | Cite as

’t Huis Lioba

De natuur naar binnen halen
  • Brenda van Dam
In het zicht

Samenvatting

In en rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations