Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 30–32 | Cite as

Rob Bruntink

‘Ik wilde iets met dood, gekte of geweld’
  • Adri van Beelen
Interview
  • 21 Downloads

Samenvatting

Rob Bruntink is een van de oprichters van Pallium. Meteen werd hij gebombardeerd tot hoofdredacteur. En die rol vervult hij nu, 100 nummers later, nog steeds. Met verve. “Ik ben niet van de scoops, maar ook niet van de smalltalk.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Adri van Beelen
    • 1
  1. 1.Bohn Stafleu van Loghum

Personalised recommendations