Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

De dood die niet kwam

  • Elsbeth Drost
Uit de praktijk

Samenvatting

Artsen die in 2017 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Elsbeth Drost.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elsbeth Drost
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations