Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Project Pharos

In gesprek over leven en dood met migranten
 • Gudule Boland
 • Helena Kosec
 • Jessica Maas
 • Roukayya Oueslati
 • Lydia Pars
Praktijk
 • 39 Downloads

Samenvatting

De laatste levensfase is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop in Nederland soms over de dood wordt gesproken, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip en vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. Om te zorgen voor passende ondersteuning in de laatste levensfase, heeft Pharos migrantenvoorlichters getraind die honderden mensen uit de eigen achterban hebben voorgelicht.

Literatuur

 1. 1.
  NIVEL, IKNL en Pharos. 2011. Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. P. Mistiaen P, Francke AL, De Graaff FM, Van den Muijsenbergh METC.Google Scholar
 2. 2.
  Battai N. 2016. Palliatieve sedatie en morfinegebruik bij niet-westerse islamitische migranten. Eerstelijnsgeneeskunde RadboudUMC, Nijmegen, onderzoeksverslag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Gudule Boland
  • 1
 • Helena Kosec
  • 1
 • Jessica Maas
  • 1
 • Roukayya Oueslati
  • 1
 • Lydia Pars
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations