Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 10–12 | Cite as

‘Doe ik het wel goed?’

Risico’s van fasebenadering van rouw à la Kübler-Ross
 • Margaret Stroebe
 • Henk Schut
 • Kathrin Boerner
Praktijk
 • 170 Downloads

Samenvatting

Het fasedenken over rouw, zoals dat door Elisabeth Kübler-Ross in 1969 in een model is vastgelegd, is helaas uitgegroeid tot een wetmatigheid. Dat heeft schadelijke gevolgen. We moeten het fasedenken dus laten vallen.

Literatuur

 1. Kübler-Ross E & Kessler D. 2005. On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss. New York: Scribner.Google Scholar
 2. Kübler-Ross E. 1969. On death and dying. New York: The Macmillan.Google Scholar
 3. Friedman R & James JW. 2008. The myth of the stages of dying, death and grief. Altedena, CA: Skeptic, 14, 37-42.Google Scholar
 4. Bonanno GA, & Boerner K. 2007. The stage theory of grief. JAMA, 297, 2692-4.Google Scholar
 5. Stroebe MS Schut HAW & Boerner K. 2017. Caution health care professionals: Bereaved persons are misguided through the stages of grief. Omega, 74, 455–473.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Margaret Stroebe
  • 1
 • Henk Schut
  • 2
 • Kathrin Boerner
  • 3
 1. 1.Universiteit Utrecht en afdeling Klinische psychologie / Experimentele psychopathologieRijksuniversiteit GroningenGroningenNederland
 2. 2.Universitair hoofddocent afdeling Klinische psychologieUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.Associate professor Department of GerontologyUniversity of MassachusettsBostonUSA

Personalised recommendations