Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Verschenen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Verschenen
  • 23 Downloads

Samenvatting

De titel van dit bijzondere boek verwijst naar het levensmotto van schrijver Kevin Wubbels: focus op het positieve dat te vinden is in alle levenssituaties en omstandigheden, ook de moeilijke. En wat dat betreft kun je hem als ervaringsdeskundige beschouwen.

Focus

  • Marie-José Gijsberts

De titel van dit bijzondere boek verwijst naar het levensmotto van schrijver Kevin Wubbels: focus op het positieve dat te vinden is in alle levenssituaties en omstandigheden, ook de moeilijke. En wat dat betreft kun je hem als ervaringsdeskundige beschouwen. Na het overleven van een gemetastaseerd Hodgkin-lymfoom kondigt een slepende linkervoet op de kermis in Uitgeest het begin aan van PMSA, een aandoening die qua symptomen sterk lijkt op ALS.

Wat mij het meest raakte in dit boek, is de manier waarop hij zijn ziektegeschiedenis beschrijft, wat de lichamelijke achteruitgang voor hem en zijn dierbaren betekent en hoe hulpverleners in ziekenhuizen en revalidatiecentra met hem omgaan. Hij is de chroniqueur van zijn leven en doet dat precies, feitelijk en tegelijk met warme aandacht voor zichzelf en anderen. En zo kijken we met hem mee naar collega-hulpverleners, soms met bewondering, maar soms laten de verhalen ook pijnlijk zien dat er nog steeds ruimte is voor verdere vermenselijking van de gezondheidszorg en bij ambtelijke instanties.

Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan het vaker samen bespreken van behandelopties door behandelaar en patiënt, waarbij de wensen en mogelijkheden van de patiënt zorgvuldig aan bod komen. En dat zo de kwaliteit van leven binnen de palliatieve zorg kan verbeteren. Een aanrader.

Kevin Wubbels. Focus.

Uitgeverij Wim A.E. Jansen PocaLoca.

ISBN 978-9-08-220901-3.

Klaar is Kees

  • Rob Bruntink

Wie de dood een zwaar onderwerp vindt en daar graag een luchtig boekje over wil lezen, moet Klaar is Kees. Een knipoog naar het levenseinde van Mieke – what’s in a name – Kerkhof aanschaffen.

Kerkhof, in het dagelijks leven gynaecoloog, toont zich de ware funeraire chroniqueur, met haar aaneenschakeling van anekdotes en wetenswaardigheden over de dood. Ze haalde ze overal vandaan: uit kranten, uit boeken en uit verhalen van tientallen mensen. Natuurlijk, sommige anekdotes hebben een serieuze ondertoon of betekenis, dat kan ook niet anders bij de dood. Maar de blijmoedigheid overheerst. Hoe leg je aan jonge kinderen uit wat een begrafenis is? Het is een feestje van iemand die dood is, zei de juf. Wat komt er in de overlijdensadvertentie te staan van de voorzitter van de klaverjasclub? ‘In plaats van kaarten’, uiteraard. En zo gaat het maar door, ruim honderd pagina’s lang. Daarmee heeft Kerkhof een geweldige verzameling weten aan te leggen.

Mieke Kerkhof

Klaar is Kees. Een knipoog naar het levenseinde.

Nieuw Amsterdam.

ISBN 9789046822623.

Rouw op mijn dak

  • Rob Bruntink

‘Met de dag wordt haar dood definitiever’, schrijft Martin Los aan het eind van het boek Rouw op mijn dak. Zijn 36-jarige dochter – ‘Een volwassen vrouw, maar toch mijn kind’ – overleed enkele maanden daarvoor aan de gevolgen van longkanker, op 20 augustus, na een ziekteperiode van tien maanden.

Sindsdien is hij gaan schrijven over haar, en over de gevolgen van haar dood. Hij stelt zichzelf bijzonder mooie, maar ook gedurfde vragen: hoe goed kende ik haar eigenlijk, hoe verhoudt het verdriet van haar ouders, broers en zussen zich tot het verdriet van al haar vrienden en al die anonieme mensen die haar bij SBS6 zagen (in De laatste keer)? De reflecties verweeft Los met observaties over ‘strijden tegen kanker’, het – voor zijn dochter – geringe aanbod van palliatieve zorg en het belang van ‘het gewone’ voor stervenden; als pastoor had hij daar al de nodige ervaring mee, en ook uit deze ervaringen put Los in zijn boek. Al met al een rijk boek, waaraan ook zijn gouden pennetje bijdraagt.

Martin Los.

Rouw op mijn dak. Een priester, een vader, de dood van zijn kind.

Adveniat.

ISBN 9789492093523.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations