Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 33–33 | Cite as

Xenia Hospice in Leiden: Aspirientje voor de geest

  • Esmée Hagens
In het zicht
  • 112 Downloads

Samenvatting

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Esmée Hagens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations