Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 33–33 | Cite as

Xenia Hospice in Leiden: Aspirientje voor de geest

  • Esmée Hagens
In het zicht
  • 87 Downloads

Samenvatting

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij.

In het centrum van Leiden staat een bijzonder hospice. Xenia is het enige hospice in Nederland voor jongeren en jongvolwassenen. Er hangen permanent 18 kunstwerken die regelmatig worden verwisseld. Zo blijft er altijd iets om over te praten…

De Kunstverleners

De kunstwerken worden verzorgd door Stichting De Kunstverleners die voornamelijk Leidse kunstenaars betrekt bij deze vorm van kunstuitleen. De Stichting wil via kunst en kunstbeoefening een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen die van zorg afhankelijk zijn. Dit doen De Kunstverleners door contacten tot stand te brengen tussen professionele kunstenaars in alle disciplines, cultuurexperts, jonge talenten en mensen die afhankelijk zijn van zorg.

Remko Koopman

Stichting De Kunstverleners werkt samen met Xenia hospice in Leiden, waar momenteel drie kunstwerken van Remko Koopman bewonderd kunnen worden. Beeldend kunstenaar Remko Koopman (Leiden, 1974) is vanuit het straatwerk als ‘graffiti artist’ gaan studeren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en daar opgeleid tot grafisch vormgever. Vanuit zijn persoonlijke ervaring met ziekte is het voor hem een bijzondere ervaring dat hij in Xenia hospice mag exposeren. Vooral de eerlijke reactie van de gasten op zijn kunstwerken raakt hem. Zijn werk past goed in het hospice, omdat zijn werk de jongere generatie het meest inspireert. Er zitten veel details en opvallende kleuren in zijn werk, waardoor het interessant blijft om naar te kijken en er steeds iets nieuws in te ontdekken valt.

Escapisme

In zijn werk is ‘escapisme’ een belangrijk thema. Hij gebruikt muziek om diepte in zijn eigen, veilige wereld te scheppen. Bezwerende muziek als techno, drum & bass, minimal music, maar ook jazz. Muziek is volgens hem dan ook de hoogste kunstvorm om mensen emotioneel te raken. Vanuit de muziek maakt hij beelden om mensen zijn futuristische wereld te laten zien. Toekomstbeelden die te maken hebben met nanotechnologie en science fiction, op microscopisch niveau. Hij laat de kleinste dingen, die zich op celniveau afspelen, in het groot zien om iets te grijpen wat er nu niet is. Een droom die hij achterna zit, op zoek naar een oplossing.

Remko Koopman hoopt dat het werk met de gasten in Xenia Hospice ‘communiceert’. Zijn kunstwerken zijn bedoeld om tijdelijk verlichting te geven. Een ‘aspirientje voor de geest’. Even kunnen wegdromen in een andere wereld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Esmée Hagens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations