Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 19–19 | Cite as

Verba volant, scripta manent?

  • Siebe Swart
Praktijk
  • 104 Downloads

Samenvatting

Onlangs overhandigde meneer Van de Vlught (87) mij zijn schriftelijke wilsverklaring met de mededeling: “Als het te erg wordt, mag er wat mij betreft een eind aan komen”.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Siebe Swart
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations