Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 14–15 | Cite as

Toon je meerwaarde: Hoe verkoop je als consultatieteam je product?

  • Hester Zitvast
Drieluik

Samenvatting

Hoe laat je als consultatieteam aan je potentiële doelgroep zien dat je bestaat? En hoe je benaderd kunt worden? Met andere woorden: hoe verkoop je je product? Pallium vroeg drie consultatieteams naar hun geheim, naar hun manier om zichzelf op de kaart te zetten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Hester Zitvast
    • 1
  1. 1.journalist

Personalised recommendations