Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 13–13 | Cite as

’t mag wat kosten

  • Wim van de Graaf
Uit het land
  • 94 Downloads

Samenvatting

Palliatie en geld; dat lijkt een ongemakkelijke combi. Zo lang ik Pallium volg – alweer 6 jaargangen – is er bij mijn weten immers nooit afzonderlijk aandacht aan besteed. Zelf stond ik er ook niet vaak uitdrukkelijk bij stil, waarbij ik moet aantekenen dat mijn kijk op de branche dan ook vooral was getekend door ruim 10 jaar ervaring als VPTZ-vrijwilliger.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Wim van de Graaf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations