Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 10–12 | Cite as

Voorbereiding is het halve werk: Rustig overlijden na verstervingsproces

  • Geert Smeltzer
Praktijk
  • 51 Downloads

Samenvatting

Voor euthanasie kwam hij niet in aanmerking, zelfdoding zonder hulp was geen optie, en dus koos de vader van Geert Smeltzer voor het stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Na elf dagen leidde dat, zonder complicaties, tot een rustig overlijden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Geert Smeltzer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations