Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 8–9 | Cite as

BaLaDe in Waalwijk: Steeds op zoek naar de beste weg

  • Brenda Van Dam
Team in beeld
  • 24 Downloads

Samenvatting

In een modern multifunctioneel gebouw in Waalwijk is begin dit jaar een bijzonder hospice geopend. BaLaDe is het eerste hospice in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare groepen. Hier kunnen zes palliatieve bewoners de zorg krijgen die elders voor hen niet voorhanden is. Hospice BaLaDe maakt deel uit van Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Brenda Van Dam
    • 1
  1. 1.journalist

Personalised recommendations