Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 7–7 | Cite as

Verschenen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Verschenen
  • 59 Downloads

Samenvatting

Opnieuw een boek van de hand van Marinus van den Berg. Ook na zijn pensionering kan hij het schrijven niet laten. Een geluk voor de lezer! Meegaan tot het einde met als ondertitel Stervende mensen bijstaan is een boekje voor hulpverleners maar ook voor familieleden en mantelzorgers. Van den Berg maakt hierin, net als in vele van zijn eerdere boeken, van de dood een bespreekbaar onderwerp. In dit boekje gaat hij met name in op de laatste dagen en uren van een mensenleven. Hoe lang duurt het nog? is daarin de centrale vraag.

Meegaan tot het einde

  • Marjan de Gruijter

Opnieuw een boek van de hand van Marinus van den Berg. Ook na zijn pensionering kan hij het schrijven niet laten. Een geluk voor de lezer! Meegaan tot het einde met als ondertitel Stervende mensen bijstaan is een boekje voor hulpverleners maar ook voor familieleden en mantelzorgers. Van den Berg maakt hierin, net als in vele van zijn eerdere boeken, van de dood een bespreekbaar onderwerp. In dit boekje gaat hij met name in op de laatste dagen en uren van een mensenleven. Hoe lang duurt het nog? is daarin de centrale vraag.

De auteur belicht verschillende thema’s naar aanleiding van deze vraag: het tempo waarin het einde nadert, de mentale en lichamelijke achteruitgang, de zorg voor de gestorvene. Wie Van den Berg eerder heeft horen spreken, herkent de bedachtzame manier van formuleren en kan hem bijna horen zoeken naar de juiste woorden. En het lukt het hem om eenvoudig formulerend de juiste toon te vinden. Respectvol naar stervenden, familieleden, verzorgenden en artsen. Hoewel hij ook actuele thema’s als het zelfgekozen levenseinde niet schuwt.

Elk hoofdstuk wordt vergezeld van een kort gedicht van zijn hand. Samen met de simpele maar veelzeggende illustraties leiden deze gedichtjes elk hoofdstuk mooi in. Korte hoofdstukken zijn het en zeer goed leesbaar. Van den Berg verstaat de kunst om moeilijk bespreekbare onderwerpen heel toegankelijk te brengen. Ook nu weer doet hij dat op een manier die maakt dat je verder kunt.

Hij zegt: sterven vergt tijd, kostbare tijd voor mensen die voor die ervaring openstaan. Met dit boekje draagt hij ertoe bij dat familieleden er meer oog voor krijgen en eveneens handvatten om deze kostbare tijd kunnen benutten.

Voor professionals geeft het boekje inzicht in begeleiding van familieleden. Het roept ook op goed voor onszelf te zorgen, omdat we slechts dan oprechte empathie voor de ander kunnen hebben.

Een boek dat ik bij ons op het hospice zeker ter inzage voor iedereen zal leggen!

Meegaan tot het einde. Stervende mensen bijstaan

Marinus van den Berg. Uitgeverij Ten Have.

ISBN 9789025905804

ISBN e-book 9789025905811.

Iets leukers

  • Rob Bruntink

Een stripboek over de laatste levensfase is een unicum, maar Roz Chast, een Amerikaanse cartoonist, maakte er één nadat haar ouders in korte tijd, op respectievelijk 95- en 97-jarige leeftijd, kwamen te overlijden na middellange ziekbedden. Chast was als enige dochter nadrukkelijk betrokken. Kunnen we het niet over iets leukers hebben? heet de uitgave, niet alleen in de titel een getrouwe kopie van Can’t we talk about something more pleasant? De moeite die het Chast kostte om de benodigde zorg voor elkaar te krijgen, het ongemak om over het levenseinde te praten, de pogingen om met haar moeder in het reine te komen, de praktische kanten van het ‘huis leeg halen’…

Het komt op een indringende wijze voorbij in zowel tekst als beeld. Chast wisselt hilariteit en diepgang af en maakte daarmee een zeer realistisch boek over de laatste levensjaren van oude mensen.

Roz Chast

Kunnen we het niet over iets leukers hebben?

Nijgh & Van Ditmar.

ISBN 9789038800677.

De vijf inzichten

  • Rob Bruntink

De titel De vijf inzichten met ondertitel Ontdek wat de dood ons kan leren over voluit in het leven staan doet vermoeden dat dit een leerzaam boek is dat een aantal waarde volle levensinzichten zal geven vanuit het perspectief van de stervenden. Helaas wordt die verwachting niet waargemaakt. Het boek, geschreven door Frank Ostaseski – één van de oprichters van het Zen Hospice Project, een bekend en vooruitstrevend boeddhistisch hospice in San Francisco – is vooral een lesje in boeddhistisch leven. De les wordt – bijna terloops – ondersteund door een groot aantal korte ervaringen van stervenden die Ostaseski de voorbije decennia heeft ontmoet. Jazeker, er worden vijf inzichten genoemd, zoals Moedig je ‘onwetendheid’ aan en Vind een plek om te rusten te midden van alle chaos, maar de daaropvolgende hoofdstukken gaan grotendeels over hele andere thema’s.

Frank Ostaseski

De vijf inzichten. Levboeken.

ISBN 9789400 5084 15.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations