Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 5–6 | Cite as

Kort nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort nieuws
  • 42 Downloads

Samenvatting

Het aantal keer dat patiënten aan het eind van hun leven in diepe sedatie worden gehouden, blijft stijgen, zo blijkt uit de derde evaluatie van de Euthanasiewet. In die evaluatie stellen onderzoekers ook vragen aan artsen over palliatieve sedatie. In 18 procent van alle sterfgevallen was in 2015 sprake van palliatieve sedatie. In 2005 was dat nog 8 procent en in 2010 was het 12 procent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations