Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Michael Echteld

  • Michael Echteld
Q&A
  • 118 Downloads

Samenvatting

Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in Breda zijn lectorale rede uit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michael Echteld
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations