Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Michael Echteld

  • Michael Echteld
Q&A

Samenvatting

Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in Breda zijn lectorale rede uit.

Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in Breda zijn lectorale rede uit.

Wat gaat het lectoraat onderzoeken?

“We onderzoeken op welke manier we personen met een verkorte levensverwachting de best mogelijke kwaliteit van leven kunnen geven. Daarbinnen kijken we naar een aantal doelgroepen: mensen met een levensbedreigende ziekte en mensen die steeds kwetsbaarder worden zoals ouderen en mensen die een doodswens of een geanticipeerde doodswens hebben.”

Hoe willen jullie de kwaliteit van leven van mensen met een doodswens onderzoeken?

“We willen als het ware in het hoofd kruipen van psychiatrische patiënten, of mensen die de opvatting hebben dat hun leven voltooid is. Het doel is niet om ze sneller de dood in te helpen, zeker niet. Kennelijk zijn zij dusdanig in nood met betrekking tot hun kwaliteit van leven dat ze de dood als enige uitgangspunt zien. Mensen met een geanticipeerde doodswens maken in een gezonde situatie afspraken met familie, maar zodra iemand ernstig ziek is, blijken die afspraken vaak niet haalbaar. We willen nagaan hoe we zorgprofessionals hierop het beste kunnen voorbereiden.”

Hoe staan studenten tegenover levenseindezorg?

“We hebben hele sterke vermoedens dat de meeste studenten geen beeld hebben bij de zorg voor de ouder wordende mens en levenseindezorg. We willen deze thema’s zo neerzetten, dat we hier meer geschikte studenten voor krijgen. Niet alleen aan de hand van feiten, maar ook door aan te geven hoe ontzettend veel je als professional in de meest kwetsbare momenten kunt betekenen voor de patiënt en zijn naasten.”

www.avans.nl/levenseinde

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michael Echteld
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations