Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Frisse blik

  • Marjan de Gruijter
Redactioneel
  • 89 Downloads

Samenvatting

Voor veel mensen is de zomervakantie weer voorbij. Anderen hebben het nog te goed. De vakantie is een tijd om er even helemaal uit te zijn, om uit te rusten en om je weer op te laden voor de komende tijd. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Kennelijk hebben wij (westerse) mensen het nodig om er af en toe uit te zijn, om onze energie weer aan te vullen en daarna weer fris tegen ons werk en ons dagelijks leven aan te kunnen kijken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Marjan de Gruijter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations