Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Frisse blik

  • Marjan de Gruijter
Redactioneel
  • 73 Downloads

Samenvatting

Voor veel mensen is de zomervakantie weer voorbij. Anderen hebben het nog te goed. De vakantie is een tijd om er even helemaal uit te zijn, om uit te rusten en om je weer op te laden voor de komende tijd. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Kennelijk hebben wij (westerse) mensen het nodig om er af en toe uit te zijn, om onze energie weer aan te vullen en daarna weer fris tegen ons werk en ons dagelijks leven aan te kunnen kijken.

Voor veel mensen is de zomervakantie weer voorbij. Anderen hebben het nog te goed. De vakantie is een tijd om er even helemaal uit te zijn, om uit te rusten en om je weer op te laden voor de komende tijd. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Kennelijk hebben wij (westerse) mensen het nodig om er af en toe uit te zijn, om onze energie weer aan te vullen en daarna weer fris tegen ons werk en ons dagelijks leven aan te kunnen kijken.

Deze editie van Pallium hoopt op zijn geheel eigen manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan een frisse blik en een manier te zijn om u te kunnen opladen. Met artikelen die prikkelen en u op nieuwe gedachten brengen. Zo leest u in een van de artikelen over een verkennend onderzoek naar de voorkeurshouding bij overlijden. En laat Piet van Leeuwen zien hoe communiceren met naasten een meerwaarde kan opleveren. Daarnaast hebben we een indringend, persoonlijk verhaal over versterving. Allemaal artikelen die wellicht tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Ook ik ben nieuw bij Pallium. Sinds enkele maanden mag ik de redactie versterken en ik kan u verzekeren: dat is zeer verfrissend. Het is een nieuwe uitdaging voor mij. Mijn doel is om het enthousiasme dat velen voelen voor de palliatieve zorg – deze mooie vorm van zorg – een podium te geven. Met meer bekendheid over dat niet alles moet wat er kan, met aandacht voor het accepteren van wat niet anders is en met het speciale van meebewegen met mensen in deze bijzondere levensfase. Ik voel me nog altijd bevoorrecht dat ik kan werken in de palliatieve zorg.

Ik wens u allen veel plezier met het lezen en ik wens u nieuwe energie en inspiratie om door te gaan met ons mooie werk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Marjan de Gruijter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations