Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Verschenen

  • Rob Bruntink
Article
  • 208 Downloads

Samenvatting

Valt u al? Over leven met MSA is een (foto)boek verschenen dat in beeld- en tekstfragmenten het ziekteproces laat zien van de MSA-patiënt Jan Stoof. De letters MSA staan voor Multi Systeem Atrofie. Het is een neurologische ziekte, die weliswaar op de ziekte van Parkinson lijkt, maar toch ook een heel andere reeks symptomen kent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations