Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Half vol of half leeg?

  • Rob Krol
Redactioneel
  • 243 Downloads

Samenvatting

Wanneer u dit leest, is 2017 al in volle gang. Maar het moment waarop ik dit schrijf − tussen kerst en oud en nieuw − is de periode van terug- en vooruitblikken. Terugblikkend zien we dat het afgelopen decennium flinke vooruitgang is geboekt in de palliatieve zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Rob Krol
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations