Verschenen

Samenvatting

Het boek Hoe overleef ik mijn dood (ja, zonder vraagteken) van freelance journaliste Korine van Veldhuijsen bestaat in feite uit drie boeken: een deel interviews met mensen die zinnige dingen te zeggen hebben over lijden (zoals Boris van der Ham en Antoine Bodar), een deel interviews met palliatieve zorgprofessionals (waaronder een hospice-arts en een SCEN-arts) en een deel interviews met ongeneeslijk zieke

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Verschenen. Pallium 18, 5 (2016). https://doi.org/10.1007/s12479-016-0036-3

Download citation