Advertisement

Pallium

, Volume 16, Issue 3, pp 24–25 | Cite as

Gevoelscadeautjes krijgen

Motivatie bij hospicevrijwilligers
  • Afke Tangenbergh
Onderzoek
  • 56 Downloads

Samenvatting

Als antropoloog kiest Afke Tangenbergh graag de invalshoek van de beleving. Daarom liep ze voor haar afstudeerscriptie voor de master Culturele Antropologie (UvA, 2013) drie maanden mee met hospicevrijwilligers in hospice Cadenza en zocht ze antwoorden op vragen als: wat biedt het werk de vrijwilligers, wat trekt hen aan om zich in te zetten voor terminaal zieken en wat ontvangen ze daarvoor terug?

Literatuur

  1. Mauss M. 1924. Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques 1990 [1954] The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London: Routledge.Google Scholar
  2. Clary E, Ridge R, Stukas A, Snyder M, Copeland J et al 1998. Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology vol. 74:1516-1530.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Hogeschool RotterdamRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations