Pallium

, Volume 15, Issue 1, pp 6–7 | Cite as

Inloophuis De Honingraad in Breda

Faciliterend huis met een warm hart
  • Brenda van Dam
Team In Beeld

Ze zijn eigenlijk een beetje verbaasd over het verzoek om mee te doen aan de rubriek Team in Beeld. De vrijwilligers van inloophuis De Honingraad in Breda verrichten immers geen enkele medische, verpleegkundige of verzorgende handeling. Wél biedt De Honingraad, sinds de oprichting in 1998, mensen met kanker een platform om hun emoties te delen. “Wat lotgenoten elkaar te vertellen hebben, is zo belangrijk!”

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations