Advertisement

Neuropraxis

, Volume 22, Issue 3, pp 77–77 | Cite as

Woorden vooraf

  • Janneke Koerts
Article
  • 168 Downloads

Het derde nummer van 2018 ligt voor u. Ook in dit nummer vindt u weer een aantal artikelen waarin zeer recente, maar vooral ook relevante neurowetenschappelijke bevindingen worden beschreven.

Het eerste artikel in dit nummer is van Dafne Piersma en collega’s, die zich richten op rijgeschiktheid van mensen met een dementie. De auto is voor veel mensen een favoriet vervoermiddel en het gemak en de vrijheid die de auto met zich meebrengt, draagt in belangrijke mate bij aan onze onafhankelijkheid. Vraagstukken rondom rijgeschiktheid van mensen met een beginnende dementie kunnen dan ook zeer lastig zijn. Enerzijds omdat afname van het rijbewijs kan leiden tot symptomen van depressie en een verminderde sociale participatie en anderzijds omdat het behoud van het rijbewijs kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Omdat de stap tussen het ontvangen van de diagnose dementie en het ondergaan van een rijtest op de weg bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zeer groot is, hebben Dafne Piersma en collega’s een klinisch rijgeschiktheidsonderzoek ontwikkeld, met behulp waarvan zij in een klinische setting proberen te voorspellen of mensen met de ziekte van Alzheimer de rijtest van het CBR kunnen halen.

Een hele andere ontwikkeling wordt beschreven door Mariska Vansteensel en collega’s. Zij hebben op zeer succesvolle wijze een volledig implanteerbare Brain Computer Interface (BCI) ontwikkeld voor een vrouw met het locked-in syndroom ten gevolge van amyotrofe laterale sclerose (ALS). De BCI heeft ervoor gezorgd dat deze patiënte thuis weer kan communiceren met haar familie en haar verzorgers. Het is een ontwikkeling die sterk kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Het derde artikel richt op de alcoholkater. Marlou Mackus en collega’s gaan op zoek naar biomarkers die de ernst van de alcoholkater kunnen voorspellen in een naturalistische studie.

Reint Geuze ten slotte, staat stil bij het overlijden van Lex Kalverboer, die mede aan de basis stond van Neuropraxis en 10 jaar redactielid is geweest.

Wij wensen u veel leesplezier,

Janneke Koerts

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.NeuropraxisBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations