De impact van hubdisfunctioneren op cognitie

Samenvatting

De hersenen worden steeds vaker benaderd vanuit netwerkperspectief, waarbij de verbindingen tussen functionele hersengebieden en hun karakteristieke patronen in kaart gebracht worden. Belangrijke kenmerken van het hersennetwerk zijn optimale integratie en segregatie (het zogeheten small-worldprincipe). Daarnaast bevat het hersennetwerk een aantal gebieden die een centrale rol innemen in het netwerk, de zogenaamde hubs. Disfunctioneren van deze hubs is in verband gebracht met veel neurologische aandoeningen. Op basis van de resultaten van twee recente studies wordt het effect gedemonstreerd van een hersenbeschadiging op het falen van hersennetwerken door overbelasting van hubs (hub-overload). We beschrijven hoe de mate van hub-overload samenhangt met cognitief functioneren en zelfs postoperatieve veranderingen kan voorspellen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Literatuur

 1. 1.

  Watts DJ, Strogatz SH. Collective dynamics of “small-world” networks. Nature. 1998;393(6684):440–2.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. 2.

  Bullmore E, Sporns O. Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. Nat Rev Neurosci. 2009;10(3):186–98.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. 3.

  Stam CJ. Functional connectivity patterns of human magnetoencephalographic recordings: a “small-world” network? Neurosci Lett. 2004;355(1–2):25–8.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 4. 4.

  Engel A, Konig P, Kreiter A, Singer W. Interhemispheric synchronization of oscillatory neuronal responses in cat visual cortex. Science. 1991;252(5009):1177–9.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. 5.

  Gray CM, König P, Engel AK, Singer W. Oscillatory responses in cat visual cortex exhibit inter-columnar synchronization which reflects global stimulus properties. Nature. 1989;338(6213):334–7.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 6. 6.

  Derks J, Reijneveld JC, Douw L. Neural network alterations underlie cognitive deficits in brain tumor patients. Curr Opin Oncol. 2014;26(6):627–33.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. 7.

  Bosma I, Reijneveld JC, Klein M, Douw L, Dijk BW van, Heimans JJ, et al. Disturbed functional brain networks and neurocognitive function in low-grade glioma patients: a graph theoretical analysis of resting-state MEG. Nonlinear Biomed Phys. 2009;3(1):9.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 8. 8.

  Xu H, Ding S, Hu X, Yang K, Xiao C, Zou Y, et al. Reduced efficiency of functional brain network underlying intellectual decline in patients with low-grade glioma. Neurosci Lett. 2013;543:27–31.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 9. 9.

  Douw L, Dellen E van, Groot M de, Heimans JJ, Klein M, Stam CJ, et al. Epilepsy is related to theta band brain connectivity and network topology in brain tumor patients. BMC Neurosci. 2010;11(1):103.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 10. 10.

  Heuvel MP van den, Sporns O. Network hubs in the human brain. Trends Cogn Sci. 2013;17(12):683–96.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. 11.

  Guimerà R, Nunes Amaral LA. Functional cartography of complex metabolic networks. Nature. 2005;433(7028):895–900.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 12. 12.

  Aerts H, Fias W, Caeyenberghs K, Marinazzo D. Brain networks under attack: robustness properties and the impact of lesions. Brain. 2016;139(12):3063–83.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 13. 13.

  Stam CJ. Modern network science of neurological disorders. Nat Rev Neurosci. 2014;15(10):683–95.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 14. 14.

  Crossley NA, Mechelli A, Scott J, Carletti F, Fox PT, McGuire P, et al. The hubs of the human connectome are generally implicated in the anatomy of brain disorders. Brain. 2014;137(8):2382–95.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 15. 15.

  Buckner RL, Sepulcre J, Talukdar T, Krienen FM, Liu H, Hedden T, et al. Cortical hubs revealed by intrinsic functional connectivity: mapping, assessment of stability, and relation to Alzheimer’s disease. J Neurosci. 2009;29(6):1860–73.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 16. 16.

  Haan W de, Mott K, Straaten ECW van, Scheltens P, Stam CJ. Activity dependent degeneration explains hub vulnerability in Alzheimer’s disease. Plos Comput Biol. 2012;8(8):e1002582.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 17. 17.

  Jones DT, Knopman DS, Gunter JL, Graff-Radford J, Vemuri P, Boeve BF, et al. Cascading network failure across the Alzheimer’s disease spectrum. Brain. 2016;139(2):547–62.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 18. 18.

  Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Burger PC, Jouvet A, et al. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol. 2007;114(2):97–109.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 19. 19.

  Derks J, Dirkson AR, Witt Hamer PC de, Geest Q van, Hulst HE, Barkhof F, et al. Connectomic profile and clinical phenotype in newly diagnosed glioma patients. Neuroimage Clin. 2017;14:87–96.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 20. 20.

  Jia H, Hu X, Deshpande G. Behavioral relevance of the dynamics of the functional brain connectome. Brain Connect. 2014;4(9):741–59.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 21. 21.

  Taphoorn MJB, Klein M. Cognitive deficits in adult patients with brain tumours. Lancet Neurol. 2004;3(3):159–68.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 22. 22.

  Klein M, Duffau H, Witt Hamer PC de. Cognition and resective surgery for diffuse infiltrative glioma: an overview. J Neurooncol. 2012;108(2):309–18.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 23. 23.

  Carbo EWS, Hillebrand A, Dellen E van, Tewarie P, Witt Hamer PC de, Baayen JC, et al. Dynamic hub load predicts cognitive decline after resective neurosurgery. Sci Rep. 2017;7:42117.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jolanda Derks.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Derks, J., Douw, L. De impact van hubdisfunctioneren op cognitie. Neuropraxis 21, 121–126 (2017). https://doi.org/10.1007/s12474-017-0164-5

Download citation

Trefwoorden

 • hersennetwerken
 • hubs
 • hub-overload
 • dynamisch hersennetwerk
 • hersentumor