Gedragsaanpassing in psychopathie: inzichten uit de cognitieve en neurowetenschappen

Samenvatting

Antisociale personen vormen een grote last voor de maatschappij, onder andere omdat ze voor veel emotionele en financiële schade zorgen. Binnen de forensische psychiatrie wordt geprobeerd om deze personen te helpen met het verder ontwikkelen van hun vermogen om gedrag te reguleren. Helaas leidt deze hulp niet altijd tot de beoogde resultaten, omdat antisociale populaties heterogeen zijn, met sterke interpersoonlijke verschillen in de neurobiologische en cognitieve factoren die tot de antisociale gedragingen leiden. Personen met psychopathie vormen een van de meest extreme subpopulaties en zijn ook relatief moeilijk te behandelen. Om deze mensen beter te kunnen helpen, is het nodig om behandelinterventies te ontwikkelen die rekening houden met hun cognitieve verwerkingsstijl, omdat aan antisociaal gedrag een grote diversiteit van neurocognitieve afwijkingen ten grondslag zou kunnen liggen. Recent onderzoek laat zien dat er een subgroep antisociale personen is met psychopathische kenmerken die zijn verbonden aan verminderd leren van negatieve uitkomsten (zoals leren van fouten), maar ook dat de manier waarop informatie wordt aangeboden (bijv. context) relevant is voor gedragsaanpassing. Meer inzicht in de neurocognitieve mechanismen die zijn aangedaan in psychopathie, zou op termijn kunnen leiden tot de ontwikkeling van behandelinterventies die aansluiten bij de cognitieve verwerkingsstijl van deze groep antisociale personen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 2013.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Insel TR, Cuthbert BN. Brain disorders? Precisely. Science. 2015;348:499–500.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. 3.

  Brazil IA, Dongen JDM van, Maes JHR, Mars RB, Baskin-Sommers AR, et al. Classification and treatment of antisocial individuals: from behavior to biocognition. Neurosci Biobehav Rev. 2016; doi:10.1016/j.neubiorev.2016.10.010.

  PubMed  Google Scholar 

 4. 4.

  Millon T, Simonsen E, Birket-Smith M, Davis RD. Psychopathy: antisocial, criminal and violent behavior. New York: Guilford; 1998.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Hare RD. Manual for the revised psychopathy checklist, 2e druk. Toronto: Multi-Health Systems; 2003.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Patrick CJ, Hicks BM, Krueger RF, Lang AR. Relations between psychopathy facets and externalizing in a criminal offender sample. J Pers Disord. 2005;19:339–56.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 7. 7.

  Brazil IA, Cima M. Contemporary approaches to psychopathy. In: Cima M (redactie). The handbook of forensic psychopathology and treatment. London: Routledge; 2016. pag. 348–82.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Hare RD, Neumann CS. The PCL-R assessment of psychopathy. In: Patrick CJ (redactie). Handbook of psychopathy. NewYork: Guilford; 2006. pag. 58–88.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Baskin-Sommers AR, Curtin JJ, Newman JP. Altering the cognitive-affective dysfunctions of psychopathic and externalizing offender subtypes with cognitive remediation. Clin Psychol Sci. 2015;3:45–57.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 10. 10.

  Wiecki TV, Poland J, Frank MJ. Model-based cognitive neuroscience approaches to computational psychiatry: clustering and classification. Clin Psychol Sci. 2015;3:378–99.

  Article  Google Scholar 

 11. 11.

  Salekin RT, Worley C, Grimes RD. Treatment of psychopathy: a review and brief introduction to the mental model approach for psychopathy. Behav Sci Law. 2010;28:235–66.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 12. 12.

  Blair RJR. Applying a cognitive neuroscience perspective to the disorder of psychopathy. Dev Psychopathol. 2005;17:865–91.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 13. 13.

  Newman JP, Baskin-Sommers A. Early selective attention abnormalities in psychopathy: implications for self-regulation. In: Posner M (redactie). Cognitive neuroscience of attention. New York: Guilford; 2011.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Anderson NE, Kiehl KA. The psychopath magnetized: insights from brain imaging. Trends Cogn Sci. 2012;16:52–60.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 15. 15.

  Blair RJR, Mitchell DGV. Psychopathy, attention and emotion. Psychol Med. 2009;39:543–55.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 16. 16.

  Blair RJR, Mitchell DR, Blair K. The psychopath: emotion and the brain. Oxford: Wiley-Blackwell; 2005.

  Google Scholar 

 17. 17.

  Brazil IA. De rol van fouten bij gedragsaanpassing in psychopathie. Tijdschr Neuropsychol. 2015;10:129–37.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Hoppenbrouwers SS, Bulten BH, Brazil IA. Parsing fear: a reassessment of the evidence for fear deficits in psychopathy. Psychol Bull. 2016;142:573–600.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 19. 19.

  Blair RJR, Mitchell DGV, Leonard A, et al. Passive avoidance learning in individuals with psychopathy: modulation by reward but not by punishment. Pers Individ Differ. 2004;37:1179–92.

  Article  Google Scholar 

 20. 20.

  Borries AKL von, Brazil IA, Bulten BH, et al. Neural correlates of error-related learning deficits in individuals with psychopathy. Psychol Med. 2010;40:1443–51.

  Article  Google Scholar 

 21. 21.

  Budhani S, Richell RA, Blair RJR. Impaired reversal but intact acquisition: probabilistic response reversal deficits in adult individuals with psychopathy. J Abnorm Psychol. 2006;115:552–8.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 22. 22.

  Gregory S, Blair RJR, Ffytche DH, et al. Punishment and the psychopath: an fMRI investigation of reinforcement learning in violent antisocial personality disordered men. Lancet Psychiatry. 2015;2:153–60.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 23. 23.

  Newman JP, Kosson DS. Passive avoidance learning in psychopathic and nonpsychopathic offenders. J Abnorm Psychol. 1986;95:252–6.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 24. 24.

  Falkenstein M, Hohnsbein J, Hoormann J, Blanke L. Effects of errors in choice reaction tasks on the ERP under focused and divided attention. Psychophysiol Brain Res. 1990;1:192–5.

  Google Scholar 

 25. 25.

  Holroyd CB, Coles MGH. The neural basis of human error processing: reinforcement learning, dopamine, and the error-related negativity. Psychol Rev. 2002;109:679–709.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 26. 26.

  Overbeek TJM, Nieuwenhuis S, Ridderinkhof KR. Dissociable components of error processing. J Psychophysiol. 2005;19:319–29.

  Article  Google Scholar 

 27. 27.

  Brazil IA, Bruijn ERA de, Bulten BH, et al. Early and late components of error monitoring in violent offenders with psychopathy. Biol Psychol. 2009;65:137–43.

  Article  Google Scholar 

 28. 28.

  Brazil IA, Mars RB, Bulten BH, et al. A neurophysiological dissociation between monitoring one’s own and others’ actions in psychopathy. Biol Psychol. 2011;69:693–9.

  Article  Google Scholar 

 29. 29.

  Maurer JM, Steele VR, Edwards BG, et al. Dysfunctional error-related processing in female psychopathy. Soc Cogn Affect Neurosci. 2015;11:1059–68.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 30. 30.

  Maurer JM, Steele VR, Cope LM, et al. Dysfunctional error-related processing in incarcerated youth with elevated psychopathic traits. Dev Cogn Neurosci. 2016;19:70–7.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 31. 31.

  Munro GES, Dywan J, Harris GT, et al. ERN varies with degree of psychopathy in an emotion discrimination task. Biol Psychol. 2007;76:31–42.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 32. 32.

  Brazil IA. Change doesn’t come easy: dynamics of adaptive behavior in psychopathy. Nijmegen: Radboud Universiteit; 2013.

  Google Scholar 

 33. 33.

  Brazil IA, Maes JHR, Scheper I, et al. Reversal deficits in individuals with psychopathy in explicit but not implicit learning conditions. J Psychiatry Neurosci. 2013;38:E13–20.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 34. 34.

  Kosson DS, Newman JP. Psychopathy and the allocation of attentional capacity in a divided-attention situation. J Abnorm Psychol. 1986;95:257–63.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 35. 35.

  Mitchell DGV, Colledge E, Leonard A, Blair RJR. Risky decisions and response reversal: is there evidence of orbitofrontal cortex dysfunction in psychopathic individuals? Neuropsychologia. 2002;40:2013–22.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 36. 36.

  Moul C, Killcross S, Dadds MR. A model of differential amygdala activation in psychopathy. Psychol Rev. 2012;19:789–806.

  Article  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Dit artikel is tot stand gekomen mede dankzij de ondersteuning van een VENI-beurs van het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO; 451-15-014) toegekend aan dr. I. A. Brazil.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Inti A. Brazil.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Brazil, I.A. Gedragsaanpassing in psychopathie: inzichten uit de cognitieve en neurowetenschappen. Neuropraxis 21, 28–33 (2017). https://doi.org/10.1007/s12474-017-0150-y

Download citation

Trefwoorden

 • antisociaal
 • psychopathie
 • gedragsaanpassing
 • cognitie
 • contextuele factoren
 • behandeling