Advertisement

Neuropraxis

, Volume 21, Issue 2, pp 28–33 | Cite as

Gedragsaanpassing in psychopathie: inzichten uit de cognitieve en neurowetenschappen

 • Inti A. BrazilEmail author
Artikel

Samenvatting

Antisociale personen vormen een grote last voor de maatschappij, onder andere omdat ze voor veel emotionele en financiële schade zorgen. Binnen de forensische psychiatrie wordt geprobeerd om deze personen te helpen met het verder ontwikkelen van hun vermogen om gedrag te reguleren. Helaas leidt deze hulp niet altijd tot de beoogde resultaten, omdat antisociale populaties heterogeen zijn, met sterke interpersoonlijke verschillen in de neurobiologische en cognitieve factoren die tot de antisociale gedragingen leiden. Personen met psychopathie vormen een van de meest extreme subpopulaties en zijn ook relatief moeilijk te behandelen. Om deze mensen beter te kunnen helpen, is het nodig om behandelinterventies te ontwikkelen die rekening houden met hun cognitieve verwerkingsstijl, omdat aan antisociaal gedrag een grote diversiteit van neurocognitieve afwijkingen ten grondslag zou kunnen liggen. Recent onderzoek laat zien dat er een subgroep antisociale personen is met psychopathische kenmerken die zijn verbonden aan verminderd leren van negatieve uitkomsten (zoals leren van fouten), maar ook dat de manier waarop informatie wordt aangeboden (bijv. context) relevant is voor gedragsaanpassing. Meer inzicht in de neurocognitieve mechanismen die zijn aangedaan in psychopathie, zou op termijn kunnen leiden tot de ontwikkeling van behandelinterventies die aansluiten bij de cognitieve verwerkingsstijl van deze groep antisociale personen.

Trefwoorden

antisociaal psychopathie gedragsaanpassing cognitie contextuele factoren behandeling 

Notes

Dankbetuiging

Dit artikel is tot stand gekomen mede dankzij de ondersteuning van een VENI-beurs van het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO; 451-15-014) toegekend aan dr. I. A. Brazil.

Literatuur

 1. 1.
  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 2013.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Insel TR, Cuthbert BN. Brain disorders? Precisely. Science. 2015;348:499–500.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Brazil IA, Dongen JDM van, Maes JHR, Mars RB, Baskin-Sommers AR, et al. Classification and treatment of antisocial individuals: from behavior to biocognition. Neurosci Biobehav Rev. 2016; doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.10.010.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Millon T, Simonsen E, Birket-Smith M, Davis RD. Psychopathy: antisocial, criminal and violent behavior. New York: Guilford; 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Hare RD. Manual for the revised psychopathy checklist, 2e druk. Toronto: Multi-Health Systems; 2003.Google Scholar
 6. 6.
  Patrick CJ, Hicks BM, Krueger RF, Lang AR. Relations between psychopathy facets and externalizing in a criminal offender sample. J Pers Disord. 2005;19:339–56.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. 7.
  Brazil IA, Cima M. Contemporary approaches to psychopathy. In: Cima M (redactie). The handbook of forensic psychopathology and treatment. London: Routledge; 2016. pag. 348–82.Google Scholar
 8. 8.
  Hare RD, Neumann CS. The PCL-R assessment of psychopathy. In: Patrick CJ (redactie). Handbook of psychopathy. NewYork: Guilford; 2006. pag. 58–88.Google Scholar
 9. 9.
  Baskin-Sommers AR, Curtin JJ, Newman JP. Altering the cognitive-affective dysfunctions of psychopathic and externalizing offender subtypes with cognitive remediation. Clin Psychol Sci. 2015;3:45–57.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. 10.
  Wiecki TV, Poland J, Frank MJ. Model-based cognitive neuroscience approaches to computational psychiatry: clustering and classification. Clin Psychol Sci. 2015;3:378–99.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Salekin RT, Worley C, Grimes RD. Treatment of psychopathy: a review and brief introduction to the mental model approach for psychopathy. Behav Sci Law. 2010;28:235–66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Blair RJR. Applying a cognitive neuroscience perspective to the disorder of psychopathy. Dev Psychopathol. 2005;17:865–91.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Newman JP, Baskin-Sommers A. Early selective attention abnormalities in psychopathy: implications for self-regulation. In: Posner M (redactie). Cognitive neuroscience of attention. New York: Guilford; 2011.Google Scholar
 14. 14.
  Anderson NE, Kiehl KA. The psychopath magnetized: insights from brain imaging. Trends Cogn Sci. 2012;16:52–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Blair RJR, Mitchell DGV. Psychopathy, attention and emotion. Psychol Med. 2009;39:543–55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Blair RJR, Mitchell DR, Blair K. The psychopath: emotion and the brain. Oxford: Wiley-Blackwell; 2005.Google Scholar
 17. 17.
  Brazil IA. De rol van fouten bij gedragsaanpassing in psychopathie. Tijdschr Neuropsychol. 2015;10:129–37.Google Scholar
 18. 18.
  Hoppenbrouwers SS, Bulten BH, Brazil IA. Parsing fear: a reassessment of the evidence for fear deficits in psychopathy. Psychol Bull. 2016;142:573–600.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Blair RJR, Mitchell DGV, Leonard A, et al. Passive avoidance learning in individuals with psychopathy: modulation by reward but not by punishment. Pers Individ Differ. 2004;37:1179–92.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Borries AKL von, Brazil IA, Bulten BH, et al. Neural correlates of error-related learning deficits in individuals with psychopathy. Psychol Med. 2010;40:1443–51.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Budhani S, Richell RA, Blair RJR. Impaired reversal but intact acquisition: probabilistic response reversal deficits in adult individuals with psychopathy. J Abnorm Psychol. 2006;115:552–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Gregory S, Blair RJR, Ffytche DH, et al. Punishment and the psychopath: an fMRI investigation of reinforcement learning in violent antisocial personality disordered men. Lancet Psychiatry. 2015;2:153–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Newman JP, Kosson DS. Passive avoidance learning in psychopathic and nonpsychopathic offenders. J Abnorm Psychol. 1986;95:252–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Falkenstein M, Hohnsbein J, Hoormann J, Blanke L. Effects of errors in choice reaction tasks on the ERP under focused and divided attention. Psychophysiol Brain Res. 1990;1:192–5.Google Scholar
 25. 25.
  Holroyd CB, Coles MGH. The neural basis of human error processing: reinforcement learning, dopamine, and the error-related negativity. Psychol Rev. 2002;109:679–709.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Overbeek TJM, Nieuwenhuis S, Ridderinkhof KR. Dissociable components of error processing. J Psychophysiol. 2005;19:319–29.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Brazil IA, Bruijn ERA de, Bulten BH, et al. Early and late components of error monitoring in violent offenders with psychopathy. Biol Psychol. 2009;65:137–43.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Brazil IA, Mars RB, Bulten BH, et al. A neurophysiological dissociation between monitoring one’s own and others’ actions in psychopathy. Biol Psychol. 2011;69:693–9.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Maurer JM, Steele VR, Edwards BG, et al. Dysfunctional error-related processing in female psychopathy. Soc Cogn Affect Neurosci. 2015;11:1059–68.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Maurer JM, Steele VR, Cope LM, et al. Dysfunctional error-related processing in incarcerated youth with elevated psychopathic traits. Dev Cogn Neurosci. 2016;19:70–7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 31. 31.
  Munro GES, Dywan J, Harris GT, et al. ERN varies with degree of psychopathy in an emotion discrimination task. Biol Psychol. 2007;76:31–42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Brazil IA. Change doesn’t come easy: dynamics of adaptive behavior in psychopathy. Nijmegen: Radboud Universiteit; 2013.Google Scholar
 33. 33.
  Brazil IA, Maes JHR, Scheper I, et al. Reversal deficits in individuals with psychopathy in explicit but not implicit learning conditions. J Psychiatry Neurosci. 2013;38:E13–20.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 34. 34.
  Kosson DS, Newman JP. Psychopathy and the allocation of attentional capacity in a divided-attention situation. J Abnorm Psychol. 1986;95:257–63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. 35.
  Mitchell DGV, Colledge E, Leonard A, Blair RJR. Risky decisions and response reversal: is there evidence of orbitofrontal cortex dysfunction in psychopathic individuals? Neuropsychologia. 2002;40:2013–22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. 36.
  Moul C, Killcross S, Dadds MR. A model of differential amygdala activation in psychopathy. Psychol Rev. 2012;19:789–806.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Donders Institute for Brain, Cognition, and BehaviourRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations