Neuropraxis

, 15:113

De rol van de pariëtaalkwab in de vroege fase van de ziekte van Alzheimer

  • Heidi Jacobs
Article

DOI: 10.1007/s12474-011-0021-x

Cite this article as:
Jacobs, H. NEUROPRAXIS (2011) 15: 113. doi:10.1007/s12474-011-0021-x
  • 117 Downloads

Met de vergrijzing in de maatschappij neemt ook de hoeveelheid patiënten met de ziekte van Alzheimer toe. De incidentie van het aantal patiënten met de ziekte van Alzheimer wereldwijd zal stijgen van 25 miljoen naar 114 miljoen patiënten in 2050 (Wimo, Winblad, Aguero-Torres & von Strauss, 2003). Niet enkel zullen er meer patiënten zijn die lijden onder de gevolgen van deze ziekte, ook de omgeving wordt ermee geconfronteerd. Inzicht krijgen in de oorzaak van deze ziekte en het tijdig kunnen stellen van een diagnose wordt steeds belangrijker.

Abstract

Background:

In view of the aging population in our society, the number of people suffering from Alzheimer’s disease (AD) is expected to increase immensely. This dementia is characterized by cognitive disorders, behavioural problems and interference with daily life activities. The cause of this disease is still not fully understood and consequently, the early diagnosis lacks accuracy. Because of the involvement of the medial temporal lobe regions in the formation of new memories, this region has received much attention the last decades. However, new imaging methods suggest the involvement of other cortical regions such as the parietal lobe in the pathogenesis of AD.

Methods:

Structural as well as functional MRI studies examining changes in the parietal lobe regions in early Alzheimer disease are discussed.

Results:

These studies indicated that the parietal lobe shows changes in the grey and white matter in the early stages of the disease. There is an increase in brain activity, possibly reflecting compensatory mechanisms to counteract a disconnection between medial temporal regions and the posterior cingulate gyrus.

Conclusions:

Structural and functional connectivity might provide new biomarkers for the early detection of Alzheimer’s disease. Neuroimaging will probably gain a more prominent role in the clinical setting.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Heidi Jacobs
    • 1
  1. 1.School for Mental Health and Neuroscience, Alzheimer Center LimburgUniversiteit MaastrichtMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations