Advertisement

Beter niet doen!

 • Bea Tiemens
Heet van de naald

Samenvatting

Eind november werd door IQ Healthcare van de Radboud UMC de ‘Beterniet- doen’ lijst met 1.366 niet-effectieve of zelfs schadelijke medische handelingen gepresenteerd. Dit bleef niet onopgemerkt. Alle kranten en nieuwsfora buitelden over elkaar heen. Zelfs minister Schippers sprak een boodschap in.1)

Literatuur

 1. 1).
 2. 2).
  Wammes JJG, et al. Identifying and prioritizing lower value services from Dutch specialist guidelines and a comparison with the UK do-not-do list. BMC Med 2016;14:196.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3).
  Plas M, Engelshoven I, Mintjes-de Groot J. Doorbreek de rituelen Utrecht: LEVV; 2008.Google Scholar
 4. 4).
  Appelo M. Waarom veranderen (meestal) mislukt. Amsterdam: Boom; 2014.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Bea Tiemens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations