Advertisement

Deirdre Beneken: Minder hokjesdenken, meer relationeel denken

  • Kees Vermeer
Baanbreker
  • 145 Downloads

Samenvatting

“In de zorg wordt nog veel gedacht in hokjes: er is een patiënt, een cliënt, een oudere, een jongere, een mantelzorger… Maar iedereen is onderdeel van een geheel, bijvoorbeeld een gezin. Zolang we dat in de zorg niet volledig erkennen, wordt het moeilijk om family centered care vorm te geven.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Kees Vermeer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations