Advertisement

Communication in Critical Care: measuring and monitoring quality of care to improve patient safety

Academisch proefschrift Anja Brunsveld-Reinders
  • Mark van den Boogaard
Beproefd
  • 120 Downloads

Samenvatting

Op 13 oktober jl. promoveerde IC-verpleegkundige en epidemioloog Anja Brunsveld-Reinders aan de Universiteit Leiden op een belangrijk onderwerp de communicatie rondom de kritisch zieke patiënt en zich hierbij vooral richtend op het meten en monitoren van kwaliteit van zorg om uiteindelijk de patiëntveiligheid te verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Mark van den Boogaard
    • 1
  1. 1.RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations