Advertisement

Patient and family involvement in adult critical and intensive care settings: a scoping review1)

 • Willemke Stilma
Wetenschap kritisch bekeken
 • 57 Downloads

Samenvatting

Wetenschap, politiek en professionals zijn steeds meer bewust van het feit dat een patiënt niet alleen een ziekte heeft, maar onderdeel uitmaakt van een sociaal systeem. Vanuit deze holistische kijk komen onderwerpen zoals de aanwezigheid van familie tijdens reanimatie en artsenvisites naar voren. De complexiteit van de zorg op een Intensive Care (IC), maakt dat het betrekken van familie en patiënten bij de dagelijkse zorg ook complex is. Recente reviews gaan met name in op de behoeften van de patiënt en de familie.

Literatuur

 1. 1).
  Olding M, McMillan SE, Reeves S, Schmitt MH, Puntillo K, Kitto S. Patient and family involvement in adult critical and intensive care settings: a scoping review. Health Expect 2016; 19(6):1183–1202.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2).
  Armstrong R, Hall BJ, Doyle J, Waters E. Cochrane Update: ‘Scoping the scope’ of a Cochrane review. J Public Health. 2011; 33(1):147–150.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Willemke Stilma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations