Advertisement

Barriers and facilitators for sustainability of tele-homecare programs: a systematic review1)

  • Henk Rosendal
Wetenschap kritisch bekeken
  • 66 Downloads

Samenvatting

Thuiszorg wordt in de Verenigde Staten geconfronteerd met bezuinigingen, terwijl er tegelijkertijd een groter beroep op wordt gedaan. Er is daarom behoefte aan innovaties die verpleegkundigen ondersteunen om effectieve en doelmatige zorg te verlenen aan chronisch zieken. De inzet van telezorg – of: zorg op afstand – wordt gezien als een mogelijke oplossing.

Literatuur

  1. 1).
    Radhakrishan K, Xie B, Berkley A, Kim M. Barriers and facilitators for sustainability of tele-homecare programs: a systematic review. Health Serv Res 2016; 51(1):48–75.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Henk Rosendal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations