Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 431 Downloads

Samenvatting

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door één taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig, wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Het werken met een classificatie vraagt verdere professionalisering van verpleegkundigen en dit boek helpt je daarbij.

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties: Werken met Omaha System, NANDA-I/NIC/NOC

Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar en Rens Martijn

ISBN 978 90 368 1707 3

€ 29,90

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door één taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig, wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Het werken met een classificatie vraagt verdere professionalisering van verpleegkundigen en dit boek helpt je daarbij.

Welke classificaties zijn er en hoe werken ze? Wat past het best bij jouw (toekomstige) verpleegkundige praktijk? En waarom zou je als verpleegkundige een classificatie gebruiken? Welke voordelen biedt dat? Hoe vertaal je eenheid van taal naar een zorgplan op maat? Wat vraagt dit aan nieuwe kennis en vaardigheden?

De combinatie van theorie en praktijk maakt dit boek vooral bruikbaar voor studenten en (ervaren) verpleegkundigen. Er is een bijbehorende website met praktijkvoorbeelden en casuïstiek waarin je leert je eigen handelen te onderbouwen en de classificaties leert toepassen.

Klinisch redeneren en evidence-based practice: weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen

Jos Dobber, José Harmsen en Margriet van Iersel

ISBN 978 90 368 1199 6

€ 39,95

De kwaliteit van de klinische redenering bepaalt in belangrijke mate of de patiënt optimale verpleegkundige zorg ontvangt. Daarom gaat het klinisch redeneren verder dan opstellen en uitvoeren van verpleegplannen, en speelt het een rol bij elk besluit in de patiëntenzorg. De verpleegkundige moet herkennen wanneer een klinische redenering nodig is, en om welke redenering het dan gaat. Om dit te bevorderen sluit dit boek aan bij de kennis over het leren van complexe cognitieve vaardigheden. Vanuit deze kennis zijn vier sets standaardvragen geformuleerd, waarmee de student cognitieve scripts kan ontwikkelen voor het redeneren over de diagnose, etiologie, prognose en interventies. Het leren klinisch redeneren wordt ondersteund met casusvideo’s, flitscolleges, ondersteunende en verdiepende informatie.

Klinisch redeneren en evidence-based practice: weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen bestaat uit drie delen. Deel 1 over klinisch redeneren is geschreven voor eerste- en tweedejaars hbo-V-studenten. Hierin staat in de hoofdtekst wat de student (volgens de auteurs) ten minste zou moeten weten. Deel 2, over EBP, is ook voor latere opleidingsjaren geschikt. Het leert studenten wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en te beoordelen of deze bruikbaar zijn voor de eigen praktijk. Deel 3 omvat de extra’s, zoals verdieping en extra uitleg. Daarnaast bevat dit deel materiaal specifiek voor docenten dat flexibel naar eigen wens is toe te passen. Vanuit het 4C/ID-model zijn complexiteitsniveaus, leertaken en deeltaakoefeningen opgenomen.

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Redactie: Lia van Straalen en Marieke Schuurmans

ISBN 978 90 368 1108 8

€ 34,95

Klinisch redeneren is een basisvaardigheid die iedere verpleegkundige zich geleidelijk aan eigen maakt. Dit boek en de bijbehorende website helpen je hierin flinke stappen te zetten, zodat je later in de beroepspraktijk verantwoordelijkheid op kan nemen voor patiënten. Deze beroepspraktijk en daarmee de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen verandert in snel tempo. Door goede klinische redeneervaardigheden kan de moderne verpleegkundige deze veranderingen aan in een specifieke situatie rondom een zorgvrager. Dit boek legt uit hoe je klinisch redeneren kan leren en wat daarvoor nodig is.

Het benadrukt, naast inzicht in het verpleegkundig proces, de belangrijke rol van kennis en het opdoen van ervaring in de beroepspraktijk.

Het boek Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is bestemd voor verpleegkundigen in opleiding, om vertrouwd te raken met klinisch redeneren. Daarnaast is het voor verpleegkundigen een houvast in de dagelijkse praktijk. Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is geschreven door een team van docenten, wetenschappers en praktiserende verpleegkundigen uit verschillende velden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations