Een begeleide internetcursus voor de behandeling van slaapproblemen

Samenvatting

Slapeloosheid is een veelvoorkomende klacht. De huisarts schrijft vaak slaapmedicatie voor, omdat er geen goed behandelalternatief beschikbaar is. Op de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit is een online slaapcursus ontwikkeld die bestaat uit zes wekelijkse lessen. De deelnemers kunnen de cursus thuis uitvoeren wanneer het hen uitkomt. Zij ontvangen wekelijks feedback van een coach. In dit artikel wordt beschreven wat de cursus inhoudt, wat de deelnemers van de cursus vinden en in hoeverre de slaapklachten verminderd zijn.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.

Literatuur

 1. 1)

  Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med Rev 2002; 6, 97–111.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 2. 2)

  Taylor DJ, Lichstein KL, et al. Epidemiology of insomnia, depression, and anxiety. Sleep 2005; 28(11):1457–1464.

  PubMed  Google Scholar 

 3. 3)

  Kyle SD, Espie CA, Morgan K. “… Not just a minor thing, it is something major, which stops you from functioning daily”: quality of life and daytime functioning in insomnia. Behav Sleep Med 2010; 8(3):123–140.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 4. 4)

  Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C, Bialy L, Tubman M, Ospina M, et al. The efficacy and safety of drug treatments for chronic insomnia in adults: a meta-analysis of RCTs. J Gen Internal Med 2007;22:1335–1350.

  Article  Google Scholar 

 5. 5)

  Smith MT, Perlis ML, Park A, et al. Comparative meta-analysis of pharmacotherapy and behavior therapy for persistent insomnia. Am J Psychiatry 2002;159:5–11.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 6. 6)

  van Straten A, Cuijpers P. Self-help therapy for insomnia: a meta-analysis. Sleep Med Rev 2009; 13(1):61–71.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 7. 7)

  van Straten A, Emmelkamp J, de Wit J, Lancee J, Andersson G, van Someren EJW, et al. Guided internet delivered cognitive behavioural treatment for insomnia: a randomized trial. Psychol Med 2013 [Epub ahead of print].

 8. 8)

  Backhaus J, Junghanns K, Broocks A, Riemann D, Hohagen F. Test-retest reliability and validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index in primary insomnia. J Psychosom Res 2002;53:737–740.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 9. 9)

  Beekman AT, Deeg DJ, van Limbeek J, Braam AW, de Vries MZ, van Tilburg W. Criterion validity of the Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D): results from a community-based sample of older subjects in The Netherlands. Psychol Med 1997;27:231–235.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 10. 10)

  Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. an updated literature review. J Psychosom Res 2002;52:69–77.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 11. 11)

  Brooks R. EuroQoL: the current state of play. Health Policy 1996;37:53–72.

  Article  Google Scholar 

 12. 12)

  Morin CM, Espie CA. Insomnia: a clinical guide to assessment and treatment. New York: Kluwer Academic/Plenum; 2003.

  Google Scholar 

 13. 13)

  Lancee J, van den Bout J, Sorbi MJ, van Straten A. Motivational support provided via e-mail improves the effectiveness of internet-delivered self-help treatment for insomnia: a randomized trial. Behav Res Ther 2013;51:797–805.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 14. 14)

  Morin CM, Bootzin RR, Buysse DJ, et al. Psychological and behavioral treatment of insomnia: update of the recent evidence (1998-2004). Sleep 2006; 29(11):1398–1414.

  PubMed  Google Scholar 

 15. 15)

  Cuijpers P, Donker T, van Straten A, Li J, Andersson G. Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychol Med 2010; 40(12):1943–1957.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 16. 16)

  Espie CA, Kyle SD, Williams C, Ong JC, Douglas NJ, Hames P, et al. A randomized, placebo controlled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application. Sleep 2012;35:769–781.

  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 17. 17)

  Ritterband LM, Thorndike FP, Gonder-Frederick LA, Magee JC, Bailey ET, Saylor DK, et al. Efficacy of an Internet-based behavioral intervention for adults with insomnia. Arch Gen Psychiatry 2009;66:692–698.

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to prof.dr. Annemieke van Straten.

Additional information

prof.dr. Annemieke van Straten hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam dr. Els Dozeman verpleegkundig specialist,Prezens en Vrije UniversiteitAmsterdam

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Straten, A., Dozeman, E. Een begeleide internetcursus voor de behandeling van slaapproblemen. NED. TIJDS. EVID. PRACT. 12, 4–8 (2014). https://doi.org/10.1007/s12468-014-0023-9

Download citation